Kategorie

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNRTOWEGO pozabawke.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pozabawke.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego pozabawke.pl przez Katarzyna Sapalska- Pietrzyk z siedzibą ul. Przemysłowa 4/247, 30-701 Kraków ;NIP: 7343174714 , REGON: 366762284

2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod podanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: sklep@pozabawke.pl oraz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8.00 do godz. 16.00 pod nr telefonu komórkowego: 784015769 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

3. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza produktów poza granice kraju.

 4. Asortyment w sklepie zawiera zabawki, akcesoria dla dzieci oraz artykuły plastyczne.

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego pozabawke.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego pozabawke.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

-komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

 • -aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

6. Klient zobowiązuje się do  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 DEFINICJE

 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może
 składać Zamówienia;

 Sprzedawca – Katarzyna Sapalska- Pietrzyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem  ul. Przemysłowa 4/247, 30-701 Kraków, NIP: 7343174714 , REGON: 366762284

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym pozabawke.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:   imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym pozabawke.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym pozabawke.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy określane są podczas składania zamówienia i zależą od wagi i gabarytów zamówionych produktów oraz od wybranej przez Państwa formy płatności ( przelew czy pobranie ).

4. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki,

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony: www.pozabawke.pl - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym..
BARDZO WAŻNE:
Mail wysłany po złożeniu zamówienia to mail wygenerowany automatycznie przez system. Jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia nie otrzymają Państwo tego maila prosimy o kontakt ze Sklepem drogą mailową na adres: kontakt@pozabawke.pl. PROSIMY O SPRAWDZANIE FOLDERU "SPAM"

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu.


4. Każdy zarejestrowany Klient będzie informowany na bieżąco drogą mailową o statusie realizacji zamówienia, w tym o momencie wysyłki zamówionych towarów.


FORMY PŁATNOŚCI
1. Za zamówienie złożone w naszym Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • - Przelewem na konto Sklepu  Mbank 58 1140 2004 0000 3802 7674 2449 Uwaga! Przelew wykonany na poczcie przeciętnie zostanie zaksięgowany po 3-4 dniach roboczych,
 • - Przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 • - Płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 • - za pobraniem - należność uiszczana jest kurierowi


DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 • - za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • - dostarczone do Paczkomatu  (Uwaga!: Nie obejmuje produktów z oznaczeniem literowym #A1-#N1)

 

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia.

 4. Jeżeli zamówienie klienta obejmuje kilka przedmiotów i wśród nich znajdzie się jakiś produkt z oznaczeniem literowym Klient otrzyma zamówienie w 2 paczkach (lub więcej jeśli przedmiotów z różnym oznaczeniem literowym będzie więcej). W takim przypadku Klient za przesyłkę płaci tylko raz.

 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia  jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze) lub od wpłynięcia środków na nasze konto ( w przypadku zamówień płatnych przelewem) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.


3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru firmy realizującej dostawę:
- paczkomaty- czas dostawy- zwykle 1-2 dni roboczych
- Kurier  – czas dostawy – zwykle 1-2 dni roboczych.


4. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 14 dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail sklepu przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

 • Produkty bez oznaczeń 24h
 • #A1 - 24-48H
 • #B1 - 24H
 • #D1 - 24-48H
 • #E1 - 24-48H
 • #F1 - 48H
 • #G1 - 24-48H
 • #H1 - 48H
 • #L1 - 48H
 • #M1 - 72H
 • #N1 - 24H
 • produkty z gwiazdką* - 4 dni robocze od momentu przyjęcia zamówienia do realizacjiPRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2.Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego tutaj.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

 4.  Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • - świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • - umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • - umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • - świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • - dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7.Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów odesłania towarów.

 GWARANCJA

1. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, Sprzedawca może udzielić Kupującemu pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta, pod warunkiem, że Kupujący prześle Sprzedawcy zgłoszenie takiej reklamacji na formularzu reklamacji, pisemnie lub mailowo, na adres mailowy: kontakt@pozabawke.pl.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 3. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć do Sprzedawcy wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą adres wysyłki towaru oraz numer RMA reklamacji. Wskazanie przez Kupującego podanego przez Sprzedawcę numeru RMA na liście przewozowym, jak również dostarczenie przez Kupującego reklamowanego towaru na adres podany przez Sprzedawcę, usprawni procedurę reklamacji tego towaru. Jeżeli natomiast, ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakupy w sklepie www.pozabawke.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.

2.Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

4. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.